APP下载

春天来了吗

2017-06-06

作文周刊·小学一年级版 2016年17期

春chūn天tiān来lái了le吗mɑ?

去qù问wèn柳liǔ枝zhī上shɑnɡ的de嫩nèn芽yá。

春chūn天tiān来lái了le吗mɑ?

去qù問wèn桃táo树shù上shɑnɡ的de鲜xiān花huā。

春chūn天tiān来lái了le吗mɑ?

去qù问wèn池chí塘tánɡ里li的de花huā鸭yā。

春chūn天tiān来lái了le吗mɑ?

去qù问wèn梁liánɡ上shɑnɡ的de燕yàn子zi妈mā妈mɑ。